Lita på din magkänsla | BioGaia ProTectis – Medhouse AB. Tel: 08-411 12 20 | E-post: info@protectis.se

Site Feedback




1. Hur bedömer du protectis.se som hemsida?

Vänligen markera de omdömen som du tycker stämmer bäst.

Innehåll:

Design:

Användarvänlighet:

Helhetsintryck:

2. Hur stor är sannolikheten att du kommer att rekommendera protectis.se för dina bekanta?

(Gradera sannolikheten där 0 är låg och 10 hög)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Hittade du den information som du sökte på protectis.se?

4. Är det första gången du besöker protectis.se?

5.Hur fick du kännedom om protectis.se?

 Vid besök på apotek eller hälsofackhandel

 I en veckotidning

 I en dagstidning

 Sökte på nätet

 Genom en bekan

 Från en familjmedlem

  • BioGaia ProTectis marknadsförs i Sverige av Medhouse AB.

    BioGaia ProTectis är utvecklad av BioGaia AB. BioGaia är ett svenskt bioteknikföretag med mer än 20 års erfarenhet av utveckling och försäljning av mjölksyraprodukter och koncept som förbättrar vår hälsa.